Thông tin quy hoạch

Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Lâm Đồng đến năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Lâm Đồng đến năm 2020

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 05/BXD-QHKT gửi Bộ KH&ĐT về việc góp ý Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp (KCN) đến năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng.